Pròrroga de l’actual Junta Directiva

COMUNICAT DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL THLG

1r.- L’actual manament de la Junta Directiva hauria de finalitzar, segons el Estatuts vigents, el proper 17 del mes en curs. El Reial Decret 463/2020 que regulava l’Estat d’Alarma deia: “los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del Estado de Alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”.

A la disposició addicional es diu que els terminis hauran d’estendre’s tants dies com ha estat en vigor l’Estat d’Alarma.

Les diverses pròrrogues han mantingut aquesta disposició fins el RD 537/2020 de 23 de maig, que al seu article 10 diu: “con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones”. Han sigut 82 dies. Per tant, la data de finalització del manament de la Junta Directiva serà el 7 de setembre de 2020.

En votació telemàtica, que serà refrendada a la primera reunió presencial que es puga celebrar, s’acordà acollir-nos a aquest RD per prorrogar el manament de l’actual Junta Directiva.

2n.- Els nostres Estatuts diuen a l’article 57 que la Junta Directiva podrà prorrogar el seu manament 60 dies, per la qual cosa l’actual Junta Directiva estarà en funcions aquests seixanta dies.

Com a conclusió cal dir que la Junta Directiva ha aprovat, en votació telemàtica, que haurà de ser referendada, acollir-se a aquesta possibilitat per tal de poder preparar tota la documentació escaient de l’Assemblea General Extraordinària de Socis, en la qual es tractarà el punt de les eleccions a la Presidència de l’Associació. Alhora la JD espera no esgotar el termini i celebrar l’Assemblea al llarg del mes d’octubre de 2020.

Godella, 10 de juny de 2020

***

Leave a Reply

*

error: Aquest contingut està protegit