Nova Junta Directiva del Taller d’Història Local de Godella

Reunió de la Junta Directiva (gener de 2018)

Els dies 10, 17 i 31 del passat mes de gener es van celebrar les reunions per a fer efectiu el traspàs de poders a la nova Junta Directiva del nostre Taller d’Història, que havia estat elegida a l’Assemblea Extraordinària del passat 16 de desembre.

Després dels debats al respecte i de les votacions pertinents, el nou organigrama del Taller d’Història ha restat així:

 

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT : Josep Vicent López Gil

VICEPRESIDENT: Josep Vicent Llorens Serrano

SECRETARI: Cèsar Miguel Vercher Palanca

VICESECRETARI: Vicent Senent Valls

TRESORER: Vicent Estellés Ballester (Coordinador Àrea Història Oral, President Junta Económica)

VICETRESORER: Genis Ruiz Montesinos (Coordinador Àrea Arxius)

VOCALS: Julio Vicente Montagut Marqués (Coordinador Àrea Publicacions – Comunicació)

Ricard Fontana Peris (Coordinador Àrea Jurídica – Administrativa)

Salvador Carsí Martí (Coordinador Àrea Patrimoni)

Antoni Portilla Granell (Coordinador Àrea Unitats Didàctiques)

Pedro Fernando Gálvez Gonzalo

Francesc Andreu García Ibáñez (Coordinador Àrea Participació i Projecció Internàutica)

 

ÀREES DE TREBALL QUE DESAPARÉIXEN:

 SOCIAL  (s’inclou a la de Participació a les Xarxes)
GRAVACIONS (es farà càrrec el Capitoli)

***

Leave a Reply

*

error: Aquest contingut està protegit