Convocatòria Assemblea General Ordinària THLG

Assemblea General Ordinària de Socis/Sòcies Numeraris/Numeràries del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.

Dia: Dissabte 11 de juny de 2022.

Hora:  10’30 h en primera convocatòria i 11’00 h en segona.

Lloc: Seu social Taller d’Història Local de Godella, Pl. L’Horta,1 baix esquerra.

ORDRE DEL DIA.

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis/Sòcies Numeraris/Numeràries  del dia 25 de setembre de 2021.
  • Aprovació, si escau, del Balanç Econòmic de l’any 2021 i del Compte de Pèrdues i Guanys de l’any 2021.
  • Aprovació, si escau, del Pressupost de l’any 2022.
  • Precs i preguntes.

Josep Vicent López Gil                                                                   César Miguel Vercher Palanca

        President.                                                                                  Secretari.

Godella, a 30 de maig de 2022.

***

Leave a Reply

*

error: Aquest contingut està protegit