Assemblea General Ordinària i Extraordinària del THLG

Una de les votacions de l’assemblea (Fotos: Jordi V. Durà)

El passat dissabte, 17 d’octubre va tenir lloc al Centre de Serveis Socials “Villa Teresita” del nostre poble, l’Assemblea General Ordinària de Socis/es Numeraris/es del Taller d’Història, presidida pel Vicepresident del mateix, Josep Vicent Llorens, en absència del President.

El Secretari, Cèsar Miguel Vercher va procedir a llegir l’ordre del dia, i a continuació es va procedir a l’aprovació de les actes de les assemblees (ordinària i extraordinària) celebrades el 15 de juny del 2019. Ambdues actes foren aprovades per unanimitat.

Acte seguit, el Tresorer, Vicent Estellés va informar del balanç econòmic de l’any 2019, així com del resum de pèrdues i guanys del mateix any, que va donar un resultat negatiu de 1200 €, un dèficit que estava assumit per les circumstancies adverses, les dispeses extraordinàries i la manca d’ingressos. El balanç va ser aprovat per unanimitat.

Intervenció del Tresorer

Aleshores, el Sr. Tresorer ens va informar del pressupost previst per a enguany, que s’ha ajustat als ingressos previstos (8400 €), que va qualificar d’austers en comparació als darrers anys. Les dispeses del funcionament normal del Taller es calculen en 2450 €, i a això hem d’afegir la publicació del monogràfic “Godella paso a paso”, del que es autor el nostre company Pedro Fernando Gálvez, que veurà la llum el proper mes de novembre, i també el DVD sobre el Centenari de l’Exposició del 1919, que hauria d’haver eixit l’any passat i que s’ha anat retardant per diversos motius. El pressupost també va estar aprovat per unanimitat pels socis presents.

En l’apartat de Precs i preguntes, va prendre la paraula Enrique Rodríguez-Bronchú, per informar de com està l’assumpte de l’esmentat DVD sobre el Centenari de l’Exposició. Ens va comunicar que ell té tot el material (gravacions, entrevistes, etc.) però que cal fer un guió i després procedir al muntatge. Va manifestar que Miquel Gago s’havia compromés a ajudar-lo, però així i tot, demanava la col·laboració als presents que tingueren experiència en aquestes tècniques. Al finalitzar la seua intervenció va manifestar que, donades les dates en que ens trobem, el DVD no podria estar a punt per a ser presentat fins l’any vinent.

Com no van haver-hi més intervencions, es va donar per finalitzada l’assemblea a les 11,20 hores, i es va decidir fer un recès fins les 12 hores, en que estava convocada l’Assemblea Extraordinària per a elegir la nova Junta Directiva del Taller d’Història.

Vista parcial de l’assemblea

L’Assemblea Extraordinària per a l’elecció de la nova Junta Directiva va començar amb puntualitat. El Sr. Secretari va llegir els noms dels membres de la candidatura presentada per a formar part de la nova Junta. Aquesta està encapçalada per l’actual President Josep Vicent López Gil i el Vicepresident Josep Vicent Llorens Serrano, comptant amb la novetat de la incorporació de Pedro Burguete i Isidro Bueno (aquesta nova saba que tant es necessita). La candidatura fou votada de forma unànime per tots els assistents, i es va comunicar que la composició de les Àrees es comunicarà pròximament als socis mitjançant els canals habituals.

A les 12,07 hores es va donar per finalitzada l’assemblea.

***

Leave a Reply

*

error: Aquest contingut està protegit