Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

  Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.   Dimecres 1 de febrer de 2023. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona.   ORDRE DEL DIA:   Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 15 de desembre de 2022. (Esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa. Correspondència rebuda. Altes i/o baixes de socis/sòcies. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . Ratificació votació telemàtica compra projector. Proposta digitalització en pdf i no en jpg. Àrees. Presidència. Precs i Preguntes.     Josep Vicent López Gil                                   César Miguel Vercher Palanca President                                                               Secretari   ***  

Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dimecres 29 de març de 2023. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona. ORDRE DEL DIA: 1. Secretaria.  Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 1 de febrer de 2023. (Esborrany enviat per correu electrònic).  Correspondència emesa.  Correspondència rebuda.  Altes i/o baixes de socis/sòcies. 2. Tresoreria.  Informe econòmic. o Balanç de situació. o Compte de Pèrdues i Guanys . 3. Àrees. 4. Presidència. 5. Precs i Preguntes. Josep Vicent López Gil                                                        César Miguel Vercher Palanca President                                                                                Secretari  ***

Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

  Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.   Dimecres 10 de maig de 2023. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona.   ORDRE DEL DIA:   Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 29 de març de 2023. (Esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa. Correspondència rebuda. Altes i/o baixes de socis/sòcies. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . Àrees. Presidència. Precs i Preguntes.     Josep Vicent López Gil                                   César Miguel Vercher Palanca President                                                               Secretari    ***

Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

Reunió Junta Directiva   Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dimecres 12 de juliol de 2023. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona. ORDRE DEL DIA: 1. Secretaria.  Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 10 de maig de 2023. (Esborrany enviat per correu electrònic).  Correspondència emesa.  Correspondència rebuda.  Altes i/o baixes de socis/sòcies. 2. Tresoreria.  Informe econòmic. o Balanç de situació. o Compte de Pèrdues i Guanys . 3. Àrees. 4. Presidència. 5. Precs i Preguntes. Josep Vicent López Gil                                                    César Miguel Vercher Palanca President                                                                             Secretari

Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

      Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.   Dimecres 13 de setembre de 2023. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona.   ORDRE DEL DIA: Secretaria Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 12 de juliol de 2023. (Esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa. Correspondència rebuda. Altes i/o baixes de socis/sòcies. Tresoreria Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . Digitalitzacions Lluis Zalbidea. Aprovació ordres dia assemblees i actes assemblees 2022. Eleccions presidència i junta directiva 2023 Obertura compte Instagram. Àrees. Presidència. Precs i Preguntes.    Josep Vicent López Gil                                    César Miguel Vercher Palanca President                                                               Secretari     ***          

Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dimecres 29 de novembre de 2023. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona. ORDRE DEL DIA: 1- Secretaria. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 13 i 27 de setembre i 4 d’octubre de 2023. (Esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa.  Correspondència rebuda.   Altes i/o baixes de socis/sòcies. 2- Tresoreria. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . 3- III Trobades centres públics per la llengua. 4- Proposta ajuntament pujar arxius a ODILO en lloc de a SAVEX 5- Què fer amb l’escàner després de finalitzat el renting.  6- Àrees. 7- Presidència. 8- Precs i Preguntes. Josep Vicent López Gil         César Miguel Vercher Palanca            President                                         Secretari

Junta Directiva THLG

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

  Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.   Dimecres 17 de gener de 2024. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona.   ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 13 i 27 de setembre i 4 d’octubre de 2023 (ajornat en la reunió anterior) i 29 de novembre de 2023 (esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa. Correspondència rebuda. Altes i/o baixes de socis/sòcies. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . Data de l’assemblea general extraordinària i aprovació ordre del dia. Àrees. Presidència. Precs i Preguntes.    Josep Vicent López Gil                                   César Miguel Vercher Palanca   President                                                               Secretari       ***

Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

Foto: Els inicis del Taller   Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dimecres 20 de març de 2024. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona. ORDRE DEL DIA: Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 17 de gener de 2024 (esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa. Correspondència rebuda. Altes i/o baixes de socis/sòcies. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . Informe Caseta de les Ànimes, presentació i aprovació, si escau. Àrees. Presidència. Precs i Preguntes.    Josep Vicent López Gil                                   César Miguel Vercher Palanca     President                                                               Secretari ***    

Assemblea General Extraordinària

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

Assemblea General Assemblea General Extraordinària de Socis/es Numeraris/es del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dia: Dissabte 13 d’abril de 2024. Hora: 10h30’ en primera Convocatòria i 11h en segona. Lloc: Local Taller d’Història de Godella – Plaça de l’Horta, 1 – Baix Esquerra . ORDRE DEL DIA: Únic. Eleccions a president i junta directiva.   Josep Vicent López Gil                                                                        César Miguel Vercher Palanca President.                                                                                               Secretari. Godella, a 18 de gener de 2024. ***

Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.   Dimecres 24 d’abril de 2024. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona. ORDRE DEL DIA:   1. Secretaria. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 20 de març de 2024 (esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa.  Correspondència rebuda.   Altes i/o baixes de socis/sòcies. 2. Tresoreria. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . 3, Relleu Junta Directiva (Entrant – Ixent). Assignació/Distribució nous càrrecs entre els vocals. Documentació que cal emplenar i presentar (Secretaria – Àrea   Juridicoadministrativa). Cartes Presentació President (Alcaldessa, Regidories, Partits Polítics, Directors Col·legis, Rectors Parròquies, Associacions....).  Projecte Legislatura.   4. Organització. Provisió del personal d’Òrgans, Àrees, Comissions i altres. 5. Àrees. 6. Presidència. 7. Precs i preguntes.   Josep Vicent López Gil         César Miguel Vercher Palanca     President                                   Secretari en funcions ***

error: Aquest contingut està protegit