Àrea d’arxius

La tasca de l’àrea consisteix, en l’ampliació del fons arxivístic amb l’admissió de donacions o recuperació de conjunts documentals, en la seua custòdia i conservació en les millors condicions possibles, així com l’ordenació, inventari, catalogació, digitalització i administració dels documents per tal que tot aquest llegat puga estar a l’abast del públic interessat en consultar-lo. A més disposem també d’una abundant bibliografia de temàtica local en procés de catalogació.

El Taller està en procés de conformar una interessant biblioteca de publicacions de caràcter local que, en un futur, estarà a disposició pública.


error: Aquest contingut està protegit