Portada del Cantals Especial de Maig 2018

Amb motiu de l’obra de teatre “Peset, la raó d’un poble”, que es va representar al Teatre Capitolio del nostre poble, els passats 18 i 19 de maig, s’ha editat un Cantals Especial per a l’ocasió, que va ser lliurat  al públic assistent a l’acte.

Aquest número especial de la nostra revista consta de la presentació, a càrrec del nostre President, Josep Vicent López Gil, un escrit del Coordinador de l’Àrea de Publicacions i Comunicació, Julio Montagut Marqués, una entrevista de Cèsar Vercher a Amparo Grafià (autora) i Vicent Sanz (director), el programa de l’obra, i una semblança de la figura del Dr. Peset, amb il·lustracions del nostre fons arxivístic, a càrrec del nostre company Jordi V. Durà.

Ací podeu accedir al mateix, en format “pdf”:

Cantals  Especial Dr. Peset 

Esperem que us agrade!

***

Assemblea General Extraordinària (desembre 2017)

El proper dissabte, 26 de maig, tindrà lloc al nostre local l’Assemblea General Ordinària d’enguany, i l’Assemblea General Extraordinària, convocades amb el següent Ordre del Dia:

Assemblea General Ordinària de Socis/es Numeraris/es del TALLER  
D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.

Dia: Dissabte 26 de maig de 2018.
Hora:  17’30 h en primera Convocatòria i 18’00 h en segona.
Lloc: Local Taller d’Història de Godella – Plaça de l’Horta, 1 – Baix
Esquerra.

ORDRE DEL DIA.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General
Ordinària de Socis/es Numeraris/es  del dia 17 de juny de 2017.

2. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General
Extraordinària de Soci/es Numeraris/es del dia 17 de juny de 2017.

3. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General
Extraordinària de Socis/es Numeraris/es del dia 16 de desembre de 2017.

4. Aprovació, si es cau, del Balanç Econòmic de l’any 2017 i del
Compte de Pèrdues i Guanys de l’any 2017.

5. Aprovació, si es cau, del Pressupost de l’any 2018.

6. Proposta de modificació de les quotes socials.

7. Precs i preguntes.

Josep Vicent López Gil  (President)  
                                                                                                                 César Miguel Vercher Palanca (Secretari)

  Godella, a 10 de maig de 2018.

*************************************************************************************************

Assemblea General Extraordinària de Socis/es Numeraris/es del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.

Dia: Dissabte 26 de maig de 2018.

Hora: 18’30 h en primera Convocatòria i 18’45 h en segona.

Lloc: Local Taller d’Història de Godella – Plaça de l’Horta, 1 – Baix Esquerra .

ORDRE DEL DIA.

1. Ratificació modificacions estatutàries d’urgència fetes per la Junta Directiva.

2. Ratificació nous membres de la Junta Directiva.

Josep Vicent López Gil                                                                                       César Miguel Vercher Palanca

President.                                                                                                                      Secretari.

  Godella, a 10 de maig de 2018.

NOTA.- CAS QUE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS/ES NUMERARIS/ES NO HAGUERA CONCLÒS A L’HORA MARCADA PER A L’INICI DE L’EXTRAORDINÀRIA, S’INICIARÀ EN FINALITZAR L’ANTERIOR, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I MITJA HORA DESPRÉS EN SEGONA.

*************************************************************************************************

***

Cartell de la representació

 

Els propers dies 18 i 19 de maig, divendres i dissabte de la setmana vinent, tindrà lloc al Teatre Capitolio del nostre poble, l’estrena de l’obra de teatre “Peset, la raó d’un poble”, original d’Amparo Grafiá, de la que el Taller d’Història Local ha estat el principal impulsor.

L’obra de teatre, amb la que col·laboren diverses associacions del poble, vol ser un homenatge a l’il·lustre catedràtic Joan Baptista Peset Aleixandre, fill del nostre poble, que va ser afusellat a Paterna poc després del final de la Guerra Civil, malgrat totes les peticions de clemència  des de tots els àmbits socials i polítics (fins i tot a nivell internacional).

oo0oo

Unamuno ja ho va pronosticar. L’arribada dels nacionals a València suposaria la caiguda de
Peset. L’obra s’inicia amb el coneixement de la segona sentència en la qual no constava
la possibilitat de commutació de la pena imposada que era de mort. Era l’any 1940. I és en
este punt de l’obra on la figura d’Ana Llorca encapçala la recerca de personalitats de l’alta
societat valenciana disposades a signar en favor del seu home, Joan Baptista Peset Aleixandre.
Empresaris, religiosos, militars, polítics, catedràtics… Uns disposats a signar, altres no. Idees
i realitats enfrontades. Cadascun amb la seua història i la seua memòria. I enmig, la injustícia.
La injustícia que va tenyir de sang la vida de tantes persones i que va privar de llibertat a tantes
altres. I tot barrejat amb la fam, la por i la violència dels vencedors.
El final és sabut per tots. No hi ha ni trampa ni misteri, així és la Història. No és un final tancat.
El final d’aquesta història l’haurem de buscar a les cunetes de moltes carreteres o a les fosses
comunes de més d’un cementeri.

oo0oo

MÚSICA:

El día que nací yo
de Juan Mostazo

La lista de Schindler
de John Williams

La vida es bella
de Nicola Piovani

Dúo de dos violines
de Luciano Berio

Acuarelas valencianas
de Eduardo López-Chavarri

ooo

Júlia Ferriol Miralles – Violí
Enric Juan Alcocer – Violí
David Churcher – Viola
Maria Fuster Gil – Violoncel

(Components de l‘Orquestra del Casino Musical de Godella)

oo0oo

REPARTIMENT:

Juan Bta. Peset Aleixandre               Javi Soler
Ana Llorca                                            María Estellés
Javier Peset                                          Nacho Carbonell
Juan Peset                                            Joan Martínez
Vicente Peset                                       Andreu Albalat
Pedro Lain Entralgo                           Amado Bimbo
Francisco Marco Merenciano           Toni Vázquez
Juan J. Lopez Ibor                               Gabi Cirujeda
Esposa del Dr. López Gómez             Eva Pérez
Criada                                                     Irene Sánchez
Aquilina                                                  María Soria
Bernardo Gómez Igual                        Cèsar Vercher
Mossen Jose Noguera                         Josep Vicent Fàbregues
Mossen Jose M. Garín                        Miguel Macián
Mossen Pascual Llopis                        Julián Romero
Monges                                                   Lola Gómez, Mar García i Amparo Grafiá Cebriá

Matilde                                                    Amparo Grafiá 
Eduardo Bartrina                                  Ángel Fos
Nicolás Sánchez                                     Ferrán Cortés
Vicent Hernández (el Xurro)              Agustín Ferrando/Sento Mora
José Lluch Ferrando                             Miquel Gago
Vicente Lizarraga                                   Vicente Sanz Rozalén
Celedonia                                                 Sonia Mele
Militars                                                     Cèsar Vercher, V. Sanz Rozalén, Ángel Fos i T. Vázquez                                                                                   

Retors                                                       Agustín Ferrando, Amado Bimbo i Miquel Gago

Criada Arquebisbe                                  Pepa Barrios
Presoners                                                  Julián Romero, Gabi Cirujeda, Javi Soler i Joan Martínez

Camillero                                                  Ángel Fos
Veu de locutor                                         Miguel Macián
Veu de Miguel Cabanellas                     Sergio Monedero
Veu de Jutge Militar                               Antonio Herrera
Veu de Zumalacárregui                          José Luis Minguela
Veu de Vicent Andrés Estellés              Jordi Coll

Vestuari                                                     Raquel Candel
Utilleria                                                     “Teatre Capitolio”
Maquillatge                                               Alicia Botía
Il.luminació                                               Nuria Torres – José Emilio García
Disseny Gràfic                                           Amparo Grafiá
Producció                                                   “Taller d’Història Local de Godella” 
Muntatge – Projecció – So                       Jordi Coll, José Luis Minguela i Daniel Sanz
Ajudant de Direcció                                  Amparo Grafiá
Direcció                                                       Vicent Sanz

oo0oo

 

Esperem que us agrade!

Us esperem a totes i a tots!!!

 ***

Portada del Cantals nº 35

 

S’ha publicat el Cantals nº 35, corresponent al mes de Maig, del que destaquem els següents articles:

 • “Sobre el Premi Everis-Hyperloop” d’Antoni Portilla.
 • “El vell edifici de l’Ajuntament de Godella” de Pedro Fernando Gálvez.
 • “Les Trobades d’Estudis Comarcals” de Julio Montagut.
 • “La benedicció de les cases, una tradició oblidada a Godella” de Pedro Fernando Gálvez.
 • “El Casal de la Pau a Godella” de Pedro Fernando Gálvez.

 

També es poden trobar els espais habituals, com ara, “El racó del President”, així com informació de les Àrees de Treball, entre les que cal destacar la composició de la nova Junta Directiva i els responsables de les diverses Àrees de Treball del nostre Taller d’Història.

Ací podeu veure’l en format “pdf”:

Cantals_35

Esperem que us agrade!

***

Ací teniu l’enllaç per a accedir al QUERNS Nº 1 en “pdf”:

http://tallerhistoriagodella.org/wp-content/uploads/2014/12/querns1.pdf


Àrea de Publicacions i Comunicació a la Xarxa

 

***

Reunió de la Junta Directiva (gener de 2018)

Els dies 10, 17 i 31 del passat mes de gener es van celebrar les reunions per a fer efectiu el traspàs de poders a la nova Junta Directiva del nostre Taller d’Història, que havia estat elegida a l’Assemblea Extraordinària del passat 16 de desembre.

Després dels debats al respecte i de les votacions pertinents, el nou organigrama del Taller d’Història ha restat així:

 

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT : Josep Vicent López Gil

VICEPRESIDENT: Josep Vicent Llorens Serrano

SECRETARI: Cèsar Miguel Vercher Palanca

VICESECRETARI: Vicent Senent Valls

TRESORER: Vicent Estellés Ballester (Coordinador Àrea Història Oral, President Junta Económica)

VICETRESORER: Genis Ruiz Montesinos (Coordinador Àrea Arxius)

VOCALS: Julio Vicente Montagut Marqués (Coordinador Àrea Publicacions – Comunicació)

Ricard Fontana Peris (Coordinador Àrea Jurídica – Administrativa)

Salvador Carsí Martí (Coordinador Àrea Patrimoni)

Antoni Portilla Granell (Coordinador Àrea Unitats Didàctiques)

Pedro Fernando Gálvez Gonzalo

Francesc Andreu García Ibáñez (Coordinador Àrea Participació i Projecció Internàutica)

 

ÀREES DE TREBALL QUE DESAPARÉIXEN:

 SOCIAL  (s’inclou a la de Participació a les Xarxes)
GRAVACIONS (es farà càrrec el Capitoli)

***

Recompte dels vots (Foto: Jordi V. Durà)

 

El dissabte passat, dia 16 de desembre es va celebrar al local del Taller d’Història, l’assemblea extraordinària de socis/es, que havia estat convocada amb el següent ordre del dia:

 • Presentació de candidatures
 • Votació
 • Proclamació dels resultats

 

L’acte va mamprendre a les 15,50 Hores, amb la presentació d’una única llista per a assumir el mandat del Taller d’Història al llarg dels propers quatres anys. Estava encapçalada per l’actual President en funcions Josep Vicent López Gil, i el Vicepresident Josep Vicent Llorens.

Com a vocals, també formen part de la candidatura, els socis:

Ricard Fontana, Antoni Portilla, Julio Montagut, Vicent Senent, Francesc-Andreu García, Pedro Fernando Gálvez, Vicent Estellés. Genís Ruiz, Salvador Carsí i Cèsar Miquel Vercher.

Es va acordar pel Secretari en funcions, que la votació es faria amb paperetes i urna (de cartró), i que calia fer constar a la mateixa: SI, NO, o en blanc, doncs tan sols calia pronunciar-se sobre una única candidatura.

Una vegada es van dipositar les paperetes, es va fer el recompte dels vots, que va restar així:

19 vots a favor (SI) i 1 vot en blanc.

Per tant es va procedir a proclamar l’esmentada candidatura com a la nova Junta Directiva del nostre Taller d’Història.

Acte seguit, el President va fer un discurs d’agraïment a totes les persones que havien dipositat la seua confiança amb ell, i també va anunciar de manera breu, les principals qüestions que s’havia proposat assolir en aquest nou periode, com ara, impulsar l’Àrea d’arxius i la seua digitalització, continuar amb les publicacions, potenciar les xarxes, etc., encara que va prioritzar per damunt de tot, la renovació de la Junta, incorporant noves afiliacions (sobretot de joves, i també més presència femenina).

Ja per finalitzar, es va convocar una reunió de la Junta pel proper 10 de gener a l’hora de costum, per fer el relleu dels càrrecs directius, així com dels responsables de les diferents Àrees de treball del Taller.

La reunió va finalitzar a les 18,30 Hores.

Foto: Jordi V. Durà

***

Anunci del Cantals nº 34

 

Ací teniu l’enllaç per a accedir al QUERNS Nº 1 en “pdf”:

http://tallerhistoriagodella.org/wp-content/uploads/2014/12/querns1.pdf


Àrea de Publicacions i Comunicació a la Xarxa

 

***

Portada del Cantals nº 34

 

Destaquem d’aquest nº 34 del Cantals, a més dels espais habituals, els següents reportatges:

 • Presentació del QUERNS 7.
 • Els trofeus del Dorna-Godella (donació, catalogació i contracte de Comodat amb l’Ajuntament).
 • Sopar solidari del “Casal de la Pau”.
 • II Gala de l’Esport a Godella.
 • La torre de guaita del “trenet” a Godella (l’últim guardabarrera).
 • La fàbrica de teixits de seda de Ricardo Blasco al carrer de Sant Bertomeu.

 

Esperem que siguen del vostre interès.

Ací el podeu llegir en format “pdf”:

Cantals_34

*** 

 

 

Presentació del QUERNS 7  (Foto: Jordi V. Durà)

“Abans tenia idees, ara només tinc memòria”

“La notte”, film de Michelangelo Antonioni

Ahir, dijous 19 d’octubre, va tenir lloc a “Villa Eugenia” la presentació del QUERNS 7. L’acte estava programat per a les 19,45 H., però per problemes d’accessibilitat del nostre company Ismael Llorens, que tant ha treballat en la maquetació i el disseny d’aquest llibre, va mamprendre a les 20 H.. Al remat no va poder estar present a l’acte, perquè un vehicle estava aparcat a la porta d’accés. La veritat és que ho trobe lamentable, sobretot posant-me  en la pell de l’amic Ismael.

El presentador de l’acte, el nostre company Cèsar Vercher, va donar pas a la Regidora de Cultura, Tatiana Prades, que va fer un parlament força breu, agraint al Taller totes les històries del poble que anem recuperant, i de les que ella tenia algunes referències pel que li han contat els seus pares.

Acte seguit, Cèsar va presentar els components de la taula: Julio Montagut (Coordinador de l’Àrea de Publicacions), Josep Vicent López (President del Taller) i Vicent Alonso (escriptor), a qui el nostre Taller havia encomanat la presentació del llibre.

El nostre President, va prendre la paraula per agrair a tothom la seua presència, i molt especialment a Vicent Alonso, que va estar professor seu, circumstància que, segons sembla, encara recordava el Vicent…

Vista general del local (Foto: Jordi V. Durà)

A continuació, Julio Montagut, va presentar un “Power Point”, que feia referència als temes tractats al llibre: Empreses, costums, tradicions, agricultura, la Sèquia de Montcada, l’Escorxador, El Bar Central, la porta de les monges del castell, les Saleses, La Dreta Regional Valenciana, els poemes de la poeta Ángeles Ibáñez, les fotos de les coves de Godella, el mural de l’Església, les publicacions del Taller… Per acabar va donar les gràcies a Ismael (que no hi era present), i a l’equip de Publicacions, per tota la feina que han fet per a que el llibre pogués estar a les nostres mans.

Vicent Alonso va mamprendre el seu parlament, dient que els llibres no havien d’ésser explicats abans de llegir-los, que era pel que estaven editats. Acte seguit, va fer una visió retrospectiva  de la història del Taller, destacant la figura de Vicent Senent, per la seua tasca com a fundador de l’Associació, i també la de Don Ricardo García de Vargas, a qui considera el veritable instigador i promotor de totes aquestes tasques que avui desenvolupa el Taller d’Història. Potser, Don Ricardo va sembrar la llavor, i aquesta va caure en un terreny fèrtil. Va recordar que el va tenir com a professor de dibuix, sobretot pel carxot que va rebre (eren uns altres temps), perquè Don Ricardo no es creia que aquella línia recta tan perfecta havia estat feta a mà alçada…

Vicent Alonso a la presentació (Foto: Jordi V. Durà)

Després d’aquestes notes anecdòtiques, el Vicent va posar de relleu la importància del Taller, sobretot per a que no es perden ni s’obliden els costums del nostre poble, citant la presentació del QUERNS nº 1, on Vicent Senent parlava de les expectatives de la nova associació, de les que cal destacar que no volíem caure al parany de la nostàlgia, i fer una visió crítica de la història del nostre poble. Seguint amb el tema, el nostre paisà ens va parlar de que la memòria col·lectiva calia ésser estructurada, i res millor que una visió coral, on cada punt de vista contribueix al tapís general. Va fer referències a Susan Sontag, i la seua definició de la fotografia, comparant-la amb un record congelat al temps, que en qualsevol moment podem fer servir. Acte seguit, va passar al camp de la Literatura, posant primer l’exemple de Marcel Proust, i la seua obra magna, “A la recerca del temps perdut”, tot un referent per estudiar l’època de la que parla. Després va citar l’escriptora Svetlana Aleksiévitx (Premi Nobel de Literatura al 2015), que va utilitzar a la seua obra el recurs de donar veu als protagonistes de la història. Així doncs, des del final de l’estalinisme fins a Yeltsin, tots els fets són relatats per cadascú dels actors, enriquint així el relat.

Ja per finalitzar, va fer una reflexió sobre els records, i més encara sobre la manca d’aquests que ens porta a diluir la nostra personalitat, i també passa el mateix amb els de la col·lectivitat. Per això és tan important la tasca del Taller d’Història, doncs, està en joc la nostra identitat com a poble.

Per acabar va llegir un dels poemes publicats al llibre (“Espejismos”), de la poeta Ángeles Ibáñez, que ens rememora aquells temps de la nostra infantesa quan anàvem xafant els bassals que es fan després dels xàfecs a la tardor, amb les botes de goma. Ara ja ni plou…

Després ens va recitar el poema que va fer sobre el quadre de Pinazo “Eixida de missa a Godella”, que segons ens va dir, li havia fet pensar en que ell havia viscut el mateix que Pinazo, dècades després. El poema acaba així:

“Saps? Ho tinc tot davant dels ulls. No em cal

esmenar ni una sola pinzellada.

                                                              Sóc

jo mateix, a qui la màgia d’una espàtula

ha fet nàixer abans de l’inici dels dies.”

 L’acte va acabar amb un breu parlament del president, que va rememorar els orígens del Taller, i va encoratjar als socis per a que es presenten per a formar part de la nova Junta Directiva.

***

20/10/2017

© Francesc Arnau i Chinchilla