Junta Directiva

PRESIDENT: Josep Vicent López Gil.

VICEPRESIDENT: Josep Vicent Llorens Serrano.

SECRETARI: Antoni Portilla Granell.

TRESORER: Vicent Estellés Ballester (Coordinador Àrea Història Oral).

VOCALS:

 • Julio Vicente Montagut Marqués (Coordinador Àrea Publicacions – Comunicació).
 • Ricard Fontana Peris (Coordinador Àrea Jurídico – Administrativa).
 • Miguel Gago Albert (Coordinador Àrea Social).
 • Salvador Carsí Martí (Coordinador Àrea Patrimoni).
 • Vicent Senent Valls (Coordinador Àrea Unitats Didàctiques).
 • Jordi Vicent Durà Martínez (Coordinador Àrea Arxius).
 • Javier Marco Concepción (Coordinador Àrea Gravacions).
 • Genis Ruiz Montesinos.
 • José Ignacio Casar Pinazo.
 • Pedro Fernando Gálvez Gonzalo.
 • Francesc Andreu García Ibáñez.
 • César Miguel Vercher Palanca (Vicesecretari d’actes)
 • Enrique Rodríguez – Bronchú Orts.