Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

Reunió de la Junta Directiva de fa algun temps.   Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dijous 9 de setembre de 2021. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona. ORDRE DEL DIA: 1. Secretaria.  Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 8 de juliol de 2021. (Esborrany enviat per correu electrònic).  Correspondència emesa.  Correspondència rebuda.  Altes i/o baixes de socis/es. 2. Tresoreria.  Informe econòmic. o Balanç de situació. o Compte de Pèrdues i Guanys . 3. Valoració patrimoni mediambiental de Godella. 4. Àrees. 5. Presidència. 6. Precs i Preguntes. *** Josep Vicent López Gil                                    César Miguel Vercher Palanca President                                                          Secretari ***  

Assemblea General Ordinària

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

  Assemblea General Ordinària de Socis/es Numeraris/es del TALLER D’HISTOƱRIA LOCAL DE GODELLA. Dia: Dissabte 25 de setembre 2021. Hora: 10’30 h en primera convocatò ria i 11’00 h en segona. Lloc: Seu social Taller d’Histò ria Local de Godella, Pl. L’Horta,1 baix esquerra. ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis/es Numeraris/es del dia 17 d’octubre de 2020. 2. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària de Soci/es Numeraris/es del dia 17 d’octubre de 2020 3. Aprovació, si escau, del Balanç Econòmic de l’any 2020 i del Compte de Pèrdues i Guanys de l’any 2020. 4. Aprovació, si escau, del Pressupost de l’any 2021. 5. Precs i preguntes. Josep Vicent López Gil                                                   César Miguel Vercher Palanca President.                                                                       Secretari. Godella, a 10 de setembre de 2021 ***    

Reunió Ordinària Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

Foto: Reunió de la Junta Directiva de fa alguns anys Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dimarts 15 de març de 2022. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona.   ORDRE DEL DIA: Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 9 de setembre de 2021. (Esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa. Correspondència rebuda. Altes i/o baixes de socis/es. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . Informe de l’Àrea de Patrimoni sobre el PAI de la Canyada de Trilles/Torreta del Pirata i propostes a plantejar. Cantals 40, Querns 8 i altres. Àrees. Data Assemblea General Ordinària de Socis. Presidència. Precs i Preguntes.     Josep Vicent López Gil                                   César Miguel Vercher Palanca President                                                               Secretari

Reuniö Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

  Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dimarts 19 d’abril de 2022. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona.   ORDRE DEL DIA   Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 15 de març de 2022. (Esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa. Correspondència rebuda. Altes i/o baixes de socis/es. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . Documental exposicions locals a Godella en 1919 i 1969. Requeriment informes per l’Ajuntament de Godella. Àrees. Presidència. Precs i Preguntes.    Josep Vicent López Gil                                   César Miguel Vercher Palanca President                                                               Secretar                                                        ***

Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

  Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dimarts 24 de maig de 2022. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona.   ORDRE DEL DIA Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 19 d’abril de 2022. (Esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa. Correspondència rebuda. Altes i/o baixes de socis/sòcies. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . Documental exposicions locals a Godella en 1919 i 1969. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis/sòcies del 25-9-2021 per remetre-la als socis/sòcies per a la de 2022. Contracte de comodat. Àrees. Presidència. Precs i Preguntes.    Josep Vicent López Gil                                   César Miguel Vercher Palanca President                                                               Secretar                                                  ***

Assemblea General Ordinària del THLG

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

  Assemblea General Ordinària de Socis/Sòcies Numeraris/Numeràries del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dia: Dissabte 11 de juny de 2022. Hora:  10’30 h en primera convocatòria i 11’00 h en segona. Lloc: Seu social Taller d’Història Local de Godella, Pl. L’Horta,1 baix esquerra.   ORDRE DEL DIA. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis/Sòcies Numeraris/Numeràries del dia 25 de setembre de 2021.   Aprovació, si escau, del Balanç Econòmic de l’any 2021 i del Compte de Pèrdues i Guanys de l’any 2021.   Aprovació, si escau, del Pressupost de l’any 2022.   Precs i preguntes.       Josep Vicent López Gil                                                          César Miguel Vercher Palanca President.                                                                                  Secretari.   Godella, a 30 de maig de 2022.   ***

Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

  Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dimecres 14 de setembre de 2022. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona. ORDRE DEL DIA: 1. Secretaria.  Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 13 de juliol de 2022. (Esborrany enviat per correu electrònic).  Correspondència emesa.  Correspondència rebuda.  Altes i/o baixes de socis/sòcies. 2. Tresoreria.  Informe econòmic. o Balanç de situació. o Compte de Pèrdues i Guanys . 3. Contracte de comodat. 4. Àrees. 5. Presidència. 6. Precs i Preguntes. Josep Vicent López Gil             César Miguel Vercher Palanca President                                  Secretari                                          ***

Assemblea General Extrordinària de socis i Reunió de la Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

El proper dijous, 20 d'octubre, el Taller d'Història Local de Godella ha convocat una Asseblea General Extraordinària pels socis i sòcies. Després es realitzarà una reunió de la Junta Directiva. Ací teniu l'ordre del dia dels dos esdeveniments:   Assemblea General Extraordinària de Socis/es Numeraris/es  del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.    Dia: Dijous 20 d’octubre de 2022.      Hora:  21’00 h en primera Convocatòria i 21’30 h en segona.    Lloc: Local Taller d’Història de Godella – Plaça de l’Horta, 1 – Baix Esquerra .    ORDRE DEL DIA.    Únic. Ratificació nous membres de la Junta Directiva.   Josep Vicent López Gil                                                     César Miguel Vercher Palanca          President.                                                                               Secretari.                                                                     Godella, a  26 de setembre de 2022.  *** Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dijous 20 d’octubre de 2022. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’15 h. en primera convocatòria i a les 21’45 h. en segona. ORDRE DEL DIA. 1. Secretaria.  Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 14 de setembre de 2022. (Esborrany enviat per correu electrònic).  Correspondència emesa.  Correspondència rebuda.  Altes i/o baixes de socis/sòcies. 2. Tresoreria.  Informe econòmic. o Balanç de situació. o Compte de Pèrdues i Guanys . 3. Àrees. 4. Presidència. 5. Precs i Preguntes. Josep Vicent López Gil                                              César Miguel Vercher Palanca President                                                                   Secretari                                                                 ***

Junta Directiva

Reunió de la Junta Directiva en temps passats.   Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dijous 15 de desembre de 2022. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona. ORDRE DEL DIA: 1. Secretaria.  Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 20 d’octubre de 2022. (Esborrany enviat per correu electrònic).  Correspondència emesa.  Correspondència rebuda.  Altes i/o baixes de socis/sòcies. 2. Tresoreria.  Informe econòmic. o Balanç de situació. o Compte de Pèrdues i Guanys . 3. Àrees. 4. Presidència. 5. Precs i Preguntes. Josep Vicent López Gil                                                        César Miguel Vercher Palanca President                                                                             Secretari   ***

error: Aquest contingut està protegit