Últimos Eventos Pasados

Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella

Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dimecres 17 de juliol de 2024. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona. ORDRE DEL DIA: 1. Secretaria.  Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 24 d’abril i 8 de maig (esborrany enviat per correu electrònic).  Correspondència emesa.  Correspondència rebuda.  Altes i/o baixes de socis/sòcies. 2. Tresoreria.  Informe econòmic. o Balanç de situació. o Compte de Pèrdues i Guanys . 3. Estudi de les propostes de AUREN i ODILIO. 4. Calendar 5. Àrees. 6. Presidència. 7. Precs i preguntes Josep Vicent López Gil                                                      Ricardo Fontana Peris President                                                                              Secretari ***

Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella

Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.   Dimecres 24 d’abril de 2024. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona. ORDRE DEL DIA:   1. Secretaria. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 20 de març de 2024 (esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa.  Correspondència rebuda.   Altes i/o baixes de socis/sòcies. 2. Tresoreria. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . 3, Relleu Junta Directiva (Entrant – Ixent). Assignació/Distribució nous càrrecs entre els vocals. Documentació que cal emplenar i presentar (Secretaria – Àrea   Juridicoadministrativa). Cartes Presentació President (Alcaldessa, Regidories, Partits Polítics, Directors Col·legis, Rectors Parròquies, Associacions....).  Projecte Legislatura.   4. Organització. Provisió del personal d’Òrgans, Àrees, Comissions i altres. 5. Àrees. 6. Presidència. 7. Precs i preguntes.   Josep Vicent López Gil         César Miguel Vercher Palanca     President                                   Secretari en funcions ***

Assemblea General Extraordinària

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella

Assemblea General Assemblea General Extraordinària de Socis/es Numeraris/es del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dia: Dissabte 13 d’abril de 2024. Hora: 10h30’ en primera Convocatòria i 11h en segona. Lloc: Local Taller d’Història de Godella – Plaça de l’Horta, 1 – Baix Esquerra . ORDRE DEL DIA: Únic. Eleccions a president i junta directiva.   Josep Vicent López Gil                                                                        César Miguel Vercher Palanca President.                                                                                               Secretari. Godella, a 18 de gener de 2024. ***

error: Aquest contingut està protegit