Últimos Eventos Pasados

Assemblea General Extraordinària

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella

Assemblea General Assemblea General Extraordinària de Socis/es Numeraris/es del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dia: Dissabte 13 d’abril de 2024. Hora: 10h30’ en primera Convocatòria i 11h en segona. Lloc: Local Taller d’Història de Godella – Plaça de l’Horta, 1 – Baix Esquerra . ORDRE DEL DIA: Únic. Eleccions a president i junta directiva.   Josep Vicent López Gil                                                                        César Miguel Vercher Palanca President.                                                                                               Secretari. Godella, a 18 de gener de 2024. ***

Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella

Foto: Els inicis del Taller   Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. Dimecres 20 de març de 2024. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona. ORDRE DEL DIA: Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 17 de gener de 2024 (esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa. Correspondència rebuda. Altes i/o baixes de socis/sòcies. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . Informe Caseta de les Ànimes, presentació i aprovació, si escau. Àrees. Presidència. Precs i Preguntes.    Josep Vicent López Gil                                   César Miguel Vercher Palanca     President                                                               Secretari ***    

Junta Directiva THLG

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella

  Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.   Dimecres 17 de gener de 2024. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona.   ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 13 i 27 de setembre i 4 d’octubre de 2023 (ajornat en la reunió anterior) i 29 de novembre de 2023 (esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa. Correspondència rebuda. Altes i/o baixes de socis/sòcies. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . Data de l’assemblea general extraordinària i aprovació ordre del dia. Àrees. Presidència. Precs i Preguntes.    Josep Vicent López Gil                                   César Miguel Vercher Palanca   President                                                               Secretari       ***

error: Aquest contingut està protegit