Crónica de les assemblees del 21 d’octubre

Imatge de l’assemblea

ASSEMBLEES DE L’ANY 2023 (Crònica i fotos de Jordi V. Durà)

El dissabte passat, dia 21 d’octubre de 2023, estàvem convocats socis i sòcies de la nostra associació, com és preceptiu anualment, i cada tres anys en finalitzar el mandat de la Junta Directiva, a les assemblees de caràcter ordinari, l’anual, i extraordinari, per tal de triar nou president (o presidenta) i conformar nova Junta Directiva per als pròxims tres anys, fins al 2026. L’assistència no va arribar a la vintena de socis, però quasi. De l’assemblea ordinària, en la qual es van aprovar les actes d’assemblees passades pendents d’aprovació, així com el balanç econòmic i el pressupost de l’any 2023, cal destacar la proposta de nomenament a títol pòstum com a Soci d’Honor, de Julio Montagut Marqués. Unànimement per part dels assistents, es va acceptar tal nomenament. Julio va ser una persona volguda i reconeguda per la seua contribució fonamental en el nostre esdevenir com associació, mentre vam tindre la sort de que estiguera entre nosaltres.

Una vegada acabada l’assemblea ordinària, i després d’un breu descans, es va celebrar l’extraordinària. Per part del Secretari es va comunicar de la no presentació de candidatures a la Presidència. Per tant, i en conseqüència d’allò que queda dit als nostres estatuts es perllonga per un tèrmini de sis mesos l’actual Junta Directiva, que actuarà en funcions amb les limitacions contemplades en els esmentats estatuts, i que convocarà novament assemblea extraordinària amb la doble possibilitat: Una, que hi haja president (o presidenta) electe i nova Junta Directiva, altra, que en cas contrari, al no haver-ne candidatures, s’encete el procés de dissolució de l’Associació, seguint el protocol establerts als estatuts. I així estan les coses.

***

Conversa entre presidents

***

Leave a Reply

*

error: Aquest contingut està protegit