Cooperativa “La Favorecedora”

Llibres d’actes, factures, rebuts, correspondència, revistes cooperatives. etc. que relacionen l’extensa trajectòria i activitat de la Cooperativa.

Van ser al voltant de 75 anys de significada presència a Godella i s’ha considerat interessant la posada en marxa de l’arxiu.

En el present exercici de 2009 el Taller d’Història Local de Godella, ha assignat pressupost per a la seua classificació, havent finalitzat esta, en el mes d’Octubre de 2009.

La base de dades, té 1166 fitxes i pot ja consultar-se en el local del Taller.