Com fer-se soci/a

Qualsevol persona major d’edat (o menor però major de 14, amb autorització dels seus pares o tutors legals) pot sol·licitar la inscripció com a sòcia/soci comunicant, emplenant el formulari d’admissió com a sòcia/soci, el seu desig per escrit a la Junta Directiva.

18 Euros semestrals – sòcies/socis numeraris
9 Euros semestrals – especial (estudiants, aturat o pensionista)
6 Euros anuals – familiar (unitat familiar amb un o més socis).

També poden ser sòcies protectores, les entitats jurídiques que contribuesquen al sosteniment econòmic de l’associació segons la quota que acorden amb la Junta Directiva.