Assemblea General Ordinària

Assemblea General Ordinària de Socis/es Numeraris/es del TALLER  
D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.

Dia: Dissabte 15 de juny 2019.
Hora:  17’30 h en primera Convocatòria i 18’00 h en segona.
Lloc: Local Taller d’Història de Godella – Plaça de l’Horta, 1 – Baix
Esquerra.

ORDRE DEL DIA:

Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària
de Socis/es Numeraris/es  del dia 26 de maig de 2018.

Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General
Extraordinària de Soci/es Numeraris/es del dia 26 de maig de 2018.

Aprovació, si escau, del Balanç Econòmic de l’any 2018 i del
Compte de Pèrdues i Guanys de l’any 2018.

Aprovació, si escau, del Pressupost de l’any 2019.

Precs i preguntes.

Josep Vicent López Gil
César Miguel Vercher Palanca
President.
Secretari.

Godella, 6 de juny de 2019.

***

Leave a Reply

*

error: Aquest contingut està protegit