Assemblea General Ordinària i Extraordinària del THLG

Assemblea General Ordinària de Socis/Sòcies
Numeraris/Numeràries del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.


Dia: Dissabte 21 d’octubre de 2023.
Hora: 10’00 h en primera convocatòria i 10’30 h en segona.
Lloc: Seu social Taller d’Història Local de Godella, Pl. L’Horta,1
baix esquerra.

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis/Sòcies
  Numeraris/Numeràries del dia 11 de juny de 2022.
 2. Aprovació, si escau de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària de
  Socis/Sòcies Numeraris/Numeràries del dia 20 d’octubre de 2022.
 3. Aprovació, si escau, del Balanç Econòmic de l’any 2022 i del Compte de Pèrdues i
  Guanys de l’any 2022.
 4. Aprovació, si escau, del Pressupost de l’any 2023.
 5. Nomenament com a Soci d’Honor a títol pòstum a Julio Montagut Marqués.
 6. Precs i preguntes.

Josep Vicent López Gil César Miguel Vercher Palanca
President. Secretari.

Godella, a 26 de setembre de 2023.

***

Assemblea General Extraordinària de Socis/Sòcies
Numeraris/Numeràries del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.

Dia: Dissabte 21 d’octubre de 2023.
Hora: 11’15 h en primera convocatòria i 11’45 h en segona.
Lloc: Seu social Taller d’Història Local de Godella, Pl. L’Horta,1
baix esquerra.

ORDRE DEL DIA:

Únic: Eleccions a president i junta directiva.

Josep Vicent López Gil César Miguel Vercher Palanca
President. Secretari.

Godella, a 26 de setembre de 2023.

***

Leave a Reply

*

error: Aquest contingut està protegit