Àrea d’Unitats didàctiques

L’àrea té encomanada la preparació d’unitats didàctiques per tal d’aconseguir que qualsevol alumne que acabe la seua escolaritat en un centre d’ensenyament de Godella, conega com és i com ha sigut Godella. Quines són les coses més característiques i més significatives del poble on ha estat estudiant. Quina és la idiosincràsia i els costums del municipi que l’ha rebut com a estudiant. En definitiva, que tinga una coneixença més o menys profunda d’allò que és Godella.


error: Aquest contingut està protegit