Àrea Juridicoadministrativa

L’Àrea Juridicoadministrativa té com a tasca la revisió, la reorganització i la digitalització dels Arxius Administratius que genera el Taller per tal de tenir, de la manera més senzilla i sempre a l’abast, aquelles coses que ens poden ser necessàries, perquè, des de la nostra humilitat, estem fent història amb la nostra presència dins de la vida sociocultural del nostre poble.

També té com a tasques:

* L’elaboració i l’actualització permanent d’allò que hem anomenat “Corpus Legislatiu”. Recull de tots aquells acords presos, bé per les nostres Assemblees de Socis bé per les Juntes Directives anteriors, que estiguen vigents a hores d’ara i que són vinculants per a qualsevol Junta Directiva o Assemblea General de Socis/es, sempre que, en algun moment, no es prenga un nou acord que revoque l’anterior.


error: Aquest contingut està protegit