Àrea de gravacions

L’objectiu d’aquesta àrea és el conservar un suport d’àudio i/o video totes aquelles celebracions, concerts, etc. que se celebren al poble de Godella. Principalment se solen gravar totes o quasi totes les actucions que es realitzen al Teatre Capitolio. Actuacions de la Banda Casino Musical de Godella, del Grup de Danses “El Poblet”, de l’Orquestra del Casino Musical de Godella, de masses corals, solistes de jazz… i, en general, de tots aquells esdeveniments culturals que es duen a terme a la localitat i en els que participen les agrupacions culturals del poble.

Aquest treball es va iniciar en Maig de 1999, i són ja al voltant de 120 les gravacions que s’han fet.

S’han passat a suport digital totes aquelles gravacions que en el seu moment es van realitzar a les persones més majors de Godella en cintes de cassete i que perteneixien al taller de l’E.P.A., i , actualment s’estan recuperant gravacions que estaven en cintes magnetofòniques de veus solistes de Godella. També s’han replegat totes les donacions o gravacions que han sigut realitzades anteriors a la data que apareix més amunt.

El Grup de Gravacions te com a coordinador i membre únic a Javier Marco Concepción.